SHARE GAME

Vì lý do dịch Covid Admin khosinhvien.com không có kinh phí gia hạn Hosting nên Kho Sinh Viên sẽ ngừng ngày 15/09/2021. Admin khosinhvien.com mong muốn các bạn ủng hộ Blog khosinhvien.com tiếp tục duy tri cung cấp cho các bạn Source code & Khoá học miễn phí. Chúng tôi hy vọng blog khosinhvien.com là 1 nơi cung cấp tài liệu để các bạn nghiên cứu để phát triển nâng cao kiến thức các bạn. 

Due to the Covid epidemic, admin khosinhvien.com has no funding to renew Hosting, so Student Warehouse will be temporarily closed on September 15, 2021. Admin khosinhvien.com wishes you to support Blog khosinhvien.com continue to maintain and provide you with Source code & Free Courses. We hope that khosinhvien.com blog is a place to provide materials for you to study to develop and improve your knowledge.

Ủng hộ team Kho Sinh Viên : Tại đây