When Bad Grammar Happens to Good People

Bạn có lo lắng rằng cách bạn nói hoặc viết đang cản trở bạn trong công việc? Bạn có sợ mình thường xuyên mắc lỗi đàm thoại nhưng không chắc điều gì là chính xác? Bạn đã bao giờ vấp ngã khi lựa chọn giữa "ai" và "ai", "ảnh hưởng" và "ảnh hưởng", "nằm" và "nói dối"?When Bad Grammar Happens to Good People

When Bad Grammar Happens to Good People

Giới thiệu cuốn sách "When Bad Grammar Happens to Good People":

Bạn có lo lắng rằng cách bạn nói hoặc viết đang cản trở bạn trong công việc? Bạn có sợ mình thường xuyên mắc lỗi đàm thoại nhưng không chắc điều gì là chính xác? Bạn đã bao giờ vấp ngã khi lựa chọn giữa "ai" và "ai", "ảnh hưởng" và "ảnh hưởng", "nằm" và "nói dối"? Tài liệu tham khảo toàn diện, dễ sử dụng này là một chương trình được thiết kế để giúp bạn xác định và sửa các lỗi phổ biến nhất trong tiếng Anh viết và nói. Sau khi xem xét ngắn gọn và đơn giản về một số nguyên tắc cơ bản, cuốn sách này được sắp xếp theo cách hữu ích nhất có thể theo từng loại lỗi, chẳng hạn như "Đại từ có vấn đề" hoặc "Trộn lẫn các từ nghe giống nhau". Bạn chọn cách thực hiện theo cách của mình, tuần tự hoặc theo thứ tự phù hợp nhất với bạn. Mỗi đơn vị có các bài kiểm tra ở cuối để giúp bạn củng cố những gì bạn đã học.

When Bad Grammar Happens to Good People

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí